ProEtnica 2009- Festival Intercultural Sighişoara

National

În perioada 14 - 22 august s-a desfăşurat  ProEtnica 2009 - Festival Intercultural Sighişoara - ediţia a IX-a, când Cetatea Sighişoarei devine casa comunităţilor etnice din România pentru a sărbători împreună toleranţa, înţelegerea şi cunoaşterea interetnică.

ProEtnica 2009 şi-a  propus să ofere comunităţilor etnice şi organizaţiilor de migranţi din România o voce publică şi posibilitatea de a-şi prezenta toate domeniile vieţii sociale, culturale şi spirituale prin diverse forme culturale şi academice şi metode variate (spectacole de muzică, dans, poezie şi teatru, activităţi inter-active cu publicul, expoziţii de artă contemporană, cărţi şi publicaţii, standuri de meşteşugari, expoziţii culinare, dezbateri şi mese rotunde, publicaţii, spectacole intercomunitare).

Festivalul promovează cultura comunităţilor etnice şi, din acest an, al comunităţilor de migranţi din România.

Sighişoara este locul ideal pentru organizarea acestei manifestări atât din punct de vedere practic, cât şi simbolic. Oraşul este un spaţiu etnic divers prin excelenţă, cu o moştenire culturală deosebită, atestată prin peisajul urban şi demografic al zonei. Prin arhitectura medievală se reflectă, impresionant şi exemplar, influenţele culturilor minoritare. Pe de altă parte, vechiul Burg  - un loc construit pentru apărare şi monoculturalism  - devine, în timpul ProEtnica, o Agora a dialogului intercultural, de cunoaştere şi de respect reciproc.

Aşadar, ProEtnica este cel mai important punct de întâlnire al comunităţilor etnoculturale dim ţara noastră ; este o sărbătoare a interacţiunii  multiculturale în România.

Cultura fiecărei etnii este parte integrantă a patrimoniului cultural românesc şi  fiecare etnocultură este parte integrantă a societăţii româneşti ; cultura etniilor contribuie prin specificul lor la dezvoltarea culturii româneşti printr-un dialog intercultural, punând pe de o parte în lumină diversitatea valorilor culturale iar pe de altă parte contribuind la îmbunătăţirea colaborării între grupurile minoritare şi majoritate.  

ProEtnica este un proiect de educaţie culturală care doreşte să sprijine: valorificarea în întreaga societate a culturii comunităţilor etnice din România ca element important cu un potenţial deosebit de creativ al patrimoniului naţional şi european conform motoului „Unitate în Diversitate".

Obiectivele ProEtnica 2009 sunt:

- Promovarea obiceiurilor, tradiţiilor şi culturii contemporane a minorităţilor naţionale din România, prin cele 100 de spectacole, 40 de expoziţii, 16 prelegeri, 5 lansări de carte, 800 de afişe, 2.000 de fluturaşi, 2.000 de caiete program, 2.800 de exemplare jurnalul festivalului „Agora comunităţilor etnice", 1.000 de căni inscripţionate, 100 de rapoarte finale şi 100 de reportaje pe toate canalele mass-mediei;

- Promovarea dialogului intercultural, toleranţei şi interacţiunii artistice între comunităţile etnice cât şi între acestea şi publicul larg, prin cele 70 de programe interactive şi 20 de programe inter-comunitare precum şi prin organizarea balului intercultural ;

- Îmbunătăţirea colaborării între organizaţiile comunităţilor etnice prin includerea lor în pregătirea, implementarea şi evaluarea evenimentului;

- Promovarea multiculturalismului prin organizarea unui festival intercultural de 9 zile.

Beneficiari direcţi ai ProEtnica 2009 Sighişoara - Festival Intercultural au fost : circa 850 de reprezentanţi ai comunităţilor etnice din România, precum artişti amatori, profesionişti, voluntari, facilitatori culturali, etc, 30.000 de spectatori din Sighişoara şi împrejurimi, 7.000 de turişti străini, iar la această ediţie pentru prima dată printre beneficiarii direcţi ai ProEtnica se numără şi membrii ai comunităţilor de migranţi ce se formează în România ; pe când beneficiari indirecţi au fost : 1.000 de utilizatori Internet şi 1.000.000 de telespectatori, radio-ascultători, cititori de ziare şi reviste.

Anul acesta, corul de femei Boztorgay a reprezentat U.D.T.T.M.R. la festivalul de la Sighişoara , alături de un grup de tineri tătari care au promovat tradiţiile şi portul tătăresc.

 Karadeniz